f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Absolwenci/ Maturzyści

Przypominam, że 7 lipca 2023 r. będzie można sprawdzić oraz odebrać wyniki z tegorocznego egzaminu maturalnego.

Jeśli ktoś nie zda egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej, może w sierpniu 2023 r. przystąpić do egzaminu poprawkowego. Wtedy należy wypełnić oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (druk takiego formularza jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły). Deklarację należy wypełnić i złożyć do dyrektora szkoły najpóźniej do 14 lipca 2023 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.

Terminy egzaminów poprawkowych:

Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

Część ustna- 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

Skip to content