f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Regulamin

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
 2. Biblioteka jest czynna zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach do biblioteki.
 3. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma), wypożyczając do pracowni przedmiotowych na lekcje.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres 2 tygodni.
 5. Jeśli książka czytelnikowi potrzebna jest dłużej, przed upływem terminu wypożyczenia można poprosić nauczyciela – bibliotekarza o wydłużenie terminu jej wypożyczenia.
 6. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem.
 8. Czytelnik przy wypożyczaniu powinien zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 9.  W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 10. Zbiory audiowizualne wypożyczane są tylko nauczycielom.
 11. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w terminie wskazanym przez nauczyciela – bibliotekarza.
 12. Książki wypożyczane są czytelnikom także na okres ferii zimowych i letnich.
 13. W przypadku zmiany (ukończenia) szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem zwrócić wypożyczone książki i rozliczyć się z biblioteką za pomocą obiegówki bibliotecznej.
 14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły odchodzący z pracy zobowiązani są zwrócić wypożyczone książki.
 15. W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia i picia.
 16. Wszyscy przebywający w bibliotece powinni zachowywać bezwzględną ciszę.

         

         

Skip to content