f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W MODM-ie szkoliliśmy nauczycieli chemii

W dniach 11 i 18 kwietnia 2024 r. nauczyciel chemii w X LO dr Michał Sienkiewicz przeprowadził w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego szkolenie dla nauczycieli chemii, dotyczące analizy spektroskopowej pt. „Wprowadzenie do metod spektroskopowych pod kątem nowej matury 2023”. W pierwszej części krótko omówił podstawy teoretyczne, możliwości oraz elementy składowe widma. Następnie na przykładach widm 1H oraz 13C NMR pokazał strukturę przykładowych związków. W drugiej części spotkania skupił się na spektrometrii mas. Omówił techniki jonizacji. Przedstawił, jakie informacje można otrzymać wykorzystując poszczególne techniki oraz gdzie są stosowane badania wykorzystujące spektrometrię mas. Następnie analizował widma MS.

Skip to content