f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Obiady

Odpłatność za obiady w maju

W maju obiady będą wydawane od 14.05 do 29.05. Odpłatność za obiady w maju 2024 r. wynosi 72 zł. Powyższą kwotę należy wpłacać na konto bankowe szkoły do dnia 10.05.2024 r.

Numer konta szkoły:  53 1240 1154 1111 0010 4716 4511

W tytule wpłaty proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Karteczki obiadowe na MAJ proszę odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 10 maja 2024 r.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY!

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zapraszamy wszystkich uczniów  do korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 na domowe obiady przyrządzane na miejscu w kuchni szkolnej.

Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2023/24 wynosi 6,00 zł

W skład obiadu wchodzi zupa, drugie danie i kompot.

Chętne osoby zapraszamy do sekretariatu szkoły  po druk umowy na  korzystanie z usług stołówki szkolnej (druk umowy do pobrania również na stronie internetowej szkoły).

Wypełnioną i podpisaną przez rodzica umowę (w dwóch egzemplarzach) należy dostarczyć do dnia 06 września 2023r. do sekretariatu szkoły. Po podpisaniu przez Dyrektora szkoły, jeden egzemplarz zostanie zwrócony uczniowi.

Koszt abonamentu za cały miesiąc uzależniony jest  od ilości dni żywieniowych w danym miesiącu. Kwota należnej wpłaty za dany miesiąc żywieniowy będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, pierwszego dnia każdego miesiąca.

Opłaty za obiady należy wnosić najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły podane w umowie.

Kartki obiadowe wydawane  będą  uczniom  pierwszego dnia każdego miesiąca  przez intendenta w sekretariacie szkoły.

FUNDUSZ  STOŁÓWKOWY

Przy umowie na korzystanie z usług stołówki  szkolnej wymagana jest jednorazowa wpłata  na FUNDUSZ STOŁÓWKOWY  w kwocie 20 zł

 za  cały rok szkolny  (płatne gotówką w sekretariacie szkoły)

Skip to content