f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Ogłoszenia

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA INTERNAT

Płatności  za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie X Liceum Ogólnokształcącego

dokonuje się obowiązkowo do: 25 -tego dnia każdego miesiąca na numer konta

53 1240 1154 1111 0010 4716 4511 X LO Stołeczna 6, 15-879 Białystok

W przelewie należy wpisać Imię i Nazwisko mieszkańca internatu oraz miesiąc za który się płaci.

Wpłaca się dokładnie podaną kwotę (nie więcej ani mniej)

Zasady odpisu kartek żywieniowych:

  • w razie choroby i zwolnienia lekarskiego (powyżej 3 dni)
  • wyjazdu na wycieczkę, zawody sportowe, praktyki (zgłoszenie najpóźniej 5 dni przed planowanym wyjazdem)

Jeżeli uczeń, z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w internacie, opłaty za zamieszkanie w internacie są naliczane w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu. Za uzasadniony powód uznaje się nieobecność ucznia z powodu przerw świątecznych i ferii zgodnie z kalendarzem pracy szkoły oraz wyjazd na praktykę zawodową, zgrupowania sportowe lub nieobecność ucznia z powodu choroby (5 dni i więcej). Ustala się kwotę 2,33 zł. odliczenia za jeden dzień nieobecności wynikająca z wyliczenia : 70 zł opłaty za zakwaterowanie dzielona przez 30 dni.

Niewywiązywanie się z obowiązku terminowej odpłatności za internat może skutkować utratą miejsca w internacie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niżej zamieszczonymi dokumentami związanymi z pobytem wychowanka w okresie pandemii COVID.