f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Ogłoszenia

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA INTERNAT

Płatności  za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie X Liceum Ogólnokształcącego

dokonuje się obowiązkowo do: 25 -tego dnia każdego miesiąca na numer konta

53 1240 1154 1111 0010 4716 4511 X LO Stołeczna 6, 15-879 Białystok

W przelewie należy wpisać Imię i Nazwisko mieszkańca internatu oraz miesiąc za który się płaci.

Wpłaca się dokładnie podaną kwotę (nie więcej ani mniej)

Niewywiązywanie się z obowiązku terminowej odpłatności za internat może skutkować utratą miejsca w internacie.

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie ,którzy zamieszkają w  Internacie  X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ,ul. Zwycięstwa 28
w roku szkolnym 2022/23.

WITAMY SERDECZNIE!

Do internatu zapraszamy 31.08.22 r. (ŚRODA)od godziny 14-stej do godz. 21-szej

Uprzejmie  informujemy ,że Internat wyposaża wychowanka we wszystkie niezbędne rzeczy,

 takie jak :

-kołdra ,poduszka ,pościel ,koc (niemniej pozwalamy również  na korzystanie z własnych)

Mile widziane jest oprócz rzeczy osobistych  wyposażenie dziecka w

-lampkę nocną

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1/WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE ZAPLANOWANE JEST OD DNIA 01.09.22

2/OD DNIA 31.08.22 OSOBOM ZAINTERESOWANYM WYDAWANE BĘDĄ ZAŚWIACZENIA DO OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ LUB INNYCH CELÓW

3/OSOBY ZAINTERRESOWANE TYMCZASOWYM ZAMELDOWANIEM W NASZYM INTERNACIE BĘDĄ MELDOWANE POCZĄWSZY OD DRUGIEGO TYGODNIA WRZEŚNIA PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU SIĘ DZIECKA DO WYCHOWAWCY

4/OPŁATY ZA INTERNAT UISZCZA SIĘ NAJPÓŹNIEJ  DO DNIA 25- TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA  WPŁACAJĄC DOKŁADNĄ KWOTĘ ,KTÓRĄ DZIECKO MA ZAPISANĄ NA BONIE ŻYWIENIOWYM I ZOBOWIĄZANE JEST NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ RODZICA O JEJ WYSOKOŚCI(W MIESIĄCU SIERPNIU NIE UISZCZAMY ŻADNYCH OPŁAT)

ZAPRASZAMY!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niżej zamieszczonymi dokumentami związanymi z pobytem wychowanka w okresie pandemii COVID.

Skip to content