f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Edukacja ekologiczna

Edukacja Ekologiczna

„Niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakości środowiska Ziemi mają zachowania poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych jak również ich przyzwyczajenia, dlatego też edukacja ekologiczna, wspomaga zrozumienie zalewności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą obejmować musi wszystkich ludzi bez wyjątku…”

“Przez edukację do zrównoważonego rozwoju – Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej”,

Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001

Edukację ekologiczną rozpoczęliśmy od najprostszych czynności.
Podczas ogłoszonej dla wszystkich szkół akcji “Sprzątanie Świata” nasi wychowankowie chętnie ruszyli na pobliskie łąki, by je posprzątać.

Kształtujemy postawę odpowiedzialności za stan środowiska. Uświadamiamy konieczności selekcjonowania odpadów. Segregujemy plastiki i papier. Zbieramy nakrętki i baterii, które przekazujemy na cele charytatywne.

Irena Bajsicka

Skip to content