f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Samorządność

Samorządność

Samorząd Internatu jest ważnym narzędziem edukacji obywatelskiej.

Dla młodego człowieka działanie w samorządzie jest ważnym (często pierwszym) doświadczeniem rozwijającym postawę społeczną oraz aktywność obywatelską. To nie przypadek, że praktycznie wszyscy dzisiejsi liderzy społeczni i polityczni w młodości angażowali się w istotne dla nich działanie społeczne, a wielu z nich było aktywnych w samorządzie młodzieżowym.

Jako opiekun Samorządu Internatu zachęcam wychowanków do organizowania demokratycznych, powszechnych wyborów, w których każdy wychowanek może oddać głos na swoich przedstawicieli do władz samorządu.

Dzięki temu wychowanek zdobywa doświadczenie udziału w wyborach.

Doświadczenie udziału w procesie wyborczym w internacie (poznanie kandydatów, ocena ich programów, dokonanie wyboru i oddanie głosu) buduje kompetencje potrzebne każdemu obywatelowi w dorosłym życiu i może zwiększać prawdopodobieństwo udziału młodych ludzi w wyborach powszechnych w kraju po osiągnięciu przez nich pełnoletniości.

Wychowanek ma silniejszy głos w internacie.

Przedstawiciele wychowanków wybrani w wyborach powszechnych mają mocniejszy mandat, a w konsekwencji silniejszą pozycję w internacie oraz lepiej pełnią rolę reprezentantów i rzeczników młodzieży w relacjach z dorosłymi (zdaniem naszych wychowanków jest to jedna z najważniejszych funkcji samorządu internackiego)

Oczekiwania wychowanków są sprecyzowane.

Młodzi ludzie chcą kandydować do organów przedstawicielskich Samorządu Internatu i chcą wybierać swoich przedstawicieli na zasadach demokratycznych.

Większe zaangażowanie młodych ludzi.

Wychowankowie biorący udział w wyborach swoich przedstawicieli w internacie czują się bardziej związani z władzami SI, a zauważany dystans pomiędzy samorządem a „zwykłym wychowankiem” zmniejsza się. To z kolei owocuje większym zaangażowaniem szeregowych członków samorządu internackiego w licznie podejmowane działania i inicjatywy.

Dariusz Daniluk

Skip to content