f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Historia

X Liceum Ogólnokształcące powstało w dniu 1 września 1991 roku w oparciu o świetną bazę lokalową i doświadczoną kadrę pedagogiczną Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białymstoku, mieszczącego się przy ul. Zwycięstwa 28. Powstanie liceum wiązało się z wprowadzaną w tym czasie reformą oświaty i koniecznością zwiększenia ilości miejsc w szkołach ogólnokształcących. Początkowo było ono oddzielną jednostką organizacyjną, co nastręczało wiele trudności w zarządzaniu i kierowaniu placówką. Uczniowie rozpoczęli naukę w trzech klasach o profilu ogólnym.
W roku 1998 Kuratorium Oświaty, po uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, podjęło decyzję o włączeniu X LO do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (przekształconego później w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1). Po wielu latach starań X LO znalazło wreszcie swoje miejsce w strukturze ZSZ Nr 1.
W roku szkolnym 1999/2000 został wprowadzony w X LO nowy profil – informatyczny zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarki rynkowej i rosnącym zainteresowaniem wśród młodzieży. Kierunek ten wybrali uczniowie dwóch klas pierwszych.
W latach 2012 – 2017 X Liceum Ogólnokształcące mieściło się w budynkach oświatowych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1.

W dniu 1 września 2017 r. władze Białegostoku, w związku z reformą edukacji, włączyły do X Liceum Ogólnokształcącego Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego, doceniając wysoki poziom nauczania i renomę tej szkoły. Warto podkreślić, że gimnazjum jako jedyne w Białymstoku zostało włączone do liceum. Nową siedzibą szkoły stał się budynek gimnazjum, mieszczący się przy ul. Stołecznej 6.
Od 21 czerwca 2021 r. X Liceum Ogólnokształcące nosi imię Wisławy Szymborskiej.

Szkoła posiada Internat ze świetną lokalizacją przy ul. Zwycięstwa 28. Atutem X LO jest także własna stołówka.

Dyrektorzy X Liceum Ogólnokształcącego

  1. Jan Kozłowski – od r. szk. 1991/1992 do r. szk. 1996/1997
  2. Jan Radomski – od r. szk. 1997/1998 do r. szk. 2001/2002
  3. Dariusz Daniluk – od r. szk. 2002/2003 do r. szk. 2016/2017
  4. Urszula Sztabelska-Kopa – od r. szk. 2017/2018 do r. szk. 2021/2022 (w latach 2007-2017 dyrektor PG nr 7)
  5. Barbara Kalinowska – od r. szk. 2022/2023

Skip to content