f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Doradztwo zawodowe

POJĘCIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM

DORADZTWO ZAWODOWE – świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.
(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Nr 2/11. s. 29 ).

DORADCA ZAWODOWY – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.
(por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V, Zeszyt 2, cz. II. s. 497).

Ciekawe informacje i podpowiedzi związane z wyborem zawodu lub dalszej ścieżki kształcenia (zarówno dla rodziców, jak i uczniów) można znaleźć na stronie:

Doradztwo zawodowe | Jak wybrać szkołę i zawód | Mapa Karier

Warto też zapoznać się z tym, co to jest e-portfolio i jak gromadzić oraz udostępniać swoje umiejętności.

https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/

INFOdoradca+ Informacje o zawodach | WORTAL (praca.gov.pl)

Natomiast uczelnie i kierunki warto sprawdzić na stronie:

Kierunki studiów na Polskich uczelniach – 167 kierunków do wyboru (uczelnie.pl)

I jeszcze coś dla tych, którzy chcą poznać przyszłościowe kierunki studiów; nauczyć się pisać np. CV czy list motywacyjny:

Jakie studia wybrać w 2024: najlepsze i przyszłościowe kierunki (livecareer.pl)

Aby sprawdzić prognozę zapotrzebowania na pracowników w Polsce lub w konkretnym województwie, warto zajrzeć na tę stronę:

Barometr Zawodów (barometrzawodow.pl)

I nie można zapomnieć, że dziś liczy się nie tylko ukończona szkoła, ale także umiejętności, które posiadam. Warto zajrzeć, co zrobić, aby posiadane umiejętności zamienić na poszukiwane kwalifikacje.

Zintegrowany System Kwalifikacji (kwalifikacje.edu.pl)

ZSK – Rejestr Kwalifikacji (kwalifikacje.gov.pl)

Skip to content