f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Zbiory

Biblioteka X LO w Białymstoku aktywnie wspomaga szkołę w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów swoim czytelnikom oraz propagowanie czytelnictwa. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

Realizacja programów rządowych
W roku szkolnym 2019/2020  biblioteka pozyskała 15 000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2015-2020. Zakupiono 915 książek , w tym 548 lektur do języka polskiego.

W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka przystąpiła do realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Otrzymano 15 000 zł dofinansowania. 52,4% tej kwoty, czyli 7143,97 zł przeznaczono na zakup książek, 3,3% – 493,20 zł na promocję czytelnictwa, a 6650,77 zł, czyli 44,3% na zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki.
Zakupiono 380 książek, w tym 12 tytułów lektur szkolnych (36% zakupionych książek), 24 książki historyczne, 7 psychologicznych. Ponadto zakupiono m. in. komputer stacjonarny, monitor, czytnik kodów kreskowych, klawiatury, myszki, kamerę, zestaw głośników, drukarkę (razem 14 sztuk). 

Zbiory biblioteki
– książki
– czasopisma 
– programy komputerowe, wydawnictwa multimedialne 
– teczki tematyczne (kartoteki zagadnieniowe), dotyczące ustnej matury z języka polskiego

Książki
– lektury do języka polskiego
– opracowania do lektur
– bogaty księgozbiór podręczny (słowniki, leksykony, albumy, atlasy)
– literatura piękna polska i obca
– książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy

Czasopisma
– Biblioteka w Szkole
– Polonistyka


 

 

 

 

 

 

Skip to content