f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Deklaracja maturalna

Deklaracje maturalne po aktualizacji z grudnia 2020 r.

Przypominam, że w 2021 roku wszystkie egzaminy ustne są anulowane z mocy prawa- zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej.

Natomiast:

Uczeń/absolwent, który spełnia określone w § 11 kzd rozporządzenia z 16 grudnia 2020 r. warunki i musi przystąpić do egzaminu w części ustnej, w terminie do 8 lutego 2021 r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (Załącznik 30. do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.”).
Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.