f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Promocja zdrowia

Promocja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie nie tylko

jako brak choroby, czy niepełnosprawności, ale jako dobrostan

psychofizyczny i społeczny.”

Głównym celem internatu w tej sferze promocji zdrowia jest kształtowanie postaw dbałości o stan własnego zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym profilaktyka uzależnień i chorób cywilizacyjnych, zrozumieniem, czym jest zdrowie, od czego zależy, jak należy o nie dbać, rozwijaniem poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Wzmacnianiem poczucia własnej wartości i wiary we własne siły i możliwości, rozwijaniem umiejętności osobistych, rozwijaniem kompetencji społecznych jako zdolności kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w codziennym życiu, promowaniem zasady zdrowego stylu życia i zdrowego, racjonalne odżywiania, odpowiedniej aktywności fizycznej, umiejętności radzenia sobie ze stresem, bezpieczeństwem i higieną.

ZASADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

+ Zdrowe, racjonalne odżywianie

+ Odpowiednia aktywność fizyczna

+ Umiejętność radzenia sobie ze stresem

+ Bezpieczeństwo i higiena

Krzysztof Jędrychowski

Skip to content