f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Zespoły przedmiotowe

Zespół nauczycieli języka polskiego, od lewej: Urszula Sztabelska- Kopa, Jolanta Kobierska, Ewa Werder, Dorota Łukaszewicz, Izabela Klimuk, Joanna Kalko

Zespół nauczycieli matematyki: Agnieszka Rybołowicz, Katarzyna Niemancewicz, Aneta Uścińska- Walesiuk, Joanna Woroniecka, Alicja Kwietko- Bębnowska

Zespół nauczycieli historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie: Halina Stawnicka, Barbara Kuczyńska, Konrad Czarnowski, Małgorzata Sokół, Elżbieta Pawluczuk

Zespół nauczycieli geografii: Katarzyna Klimczuk- Sałaj, Dariusz Daniluk

Zespół nauczycieli biologii: Aneta Adamczuk, Małgorzata Mazurek, Agnieszka Joszczyk- Nikitiuk, Monika Jabłońska

Zespół nauczycieli chemii: Michał Sienkiewicz, Rafał Bukrym

Zespół nauczycieli fizyki: Marta Orzechowska, Mirosław Kubala, Danuta Zakrzewska

Zespół nauczycieli języka niemieckiego: Barbara Kalinowska, Katarzyna Jachnik

Zespół nauczycieli języka rosyjskiego: Elżbieta Rudkowska, Krzysztof Zwierzyński

Zespół nauczycieli języka angielskiego: Joanna Mojsiuk, Agnieszka Jakubowicz, Ewa Kozłowska- Stepaniuk, Łukasz Bagnowski, Jolanta Cimochowska, Monika Panasewicz, Beata Jankowska- Kulesza, Teresa Sołoguba, Krzysztof Waszkiewicz, Marek Kulikowski, Urszula Stefańczuk- Korba, Alicja Skorupa

Zespół nauczycieli informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa: Krzysztof Ignaciuk, Irena Sokół, Artur Woroniecki

Nauczyciel plastyki: Joanna Kruk

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego: Agnieszka Joszczyk- Nikitiuk, Małgorzata Sobolewska, Agnieszka Sadowska, Dorota Szafran, Marek Bezubik, Andrzej Marczuk, Renata Gontowska

Zespół nauczycieli religii: s. Maria Sekścińska, ks. Mariusz Romańczuk, Łukasz Klimaszewski

Pedagog i psycholog szkolny: Anna Kondracka, Renata Grygorowicz

Zespół nauczycieli bibliotekarzy: od lewej Małgorzata Konopka, Ewa Charkiewicz, Dorota Łukaszewicz

Zespół wychowawców Internatu: od lewej stoją Krzysztof Jędrychowski, Lilla Maksymczuk, Maria Bugajska-Dryl – kierownik Internatu, Magdalena Korycka, Andrzej Marczuk, od lewej siedzą Irena Bajsicka, Marzena Walczuk, Urszula Zarzecka

Skip to content