f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Uroczystości

Akcja „Szkoła do hymnu”

W piątek 10 listopada 2023 r. o godz. 11.11, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, społeczność X LO wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” i wspólnie odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Później Samorząd Uczniowski i szkolny teatr Dziesiątka zorganizowały pokaz poloneza https://www.facebook.com/XLO.Bialystok/videos/678120541094512 i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Pani Małgorzata Sobolewska – nauczyciel wychowania fizycznego otrzymała srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Gratulujemy!

Nagroda Podlaskiego Kuratora Oświaty

Nauczyciel X LO – pani Irena Sokół  za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymała Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty. Serdecznie gratulujemy!

Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek 12 października 2023 r. w X LO odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor Barbara Kalinowska przyznała swoje nagrody wyróżniającym się nauczycielom, wychowawcom internatu oraz pracownikom szkoły i internatu. Następnie wręczyła trzydziestu czterem uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia w sporcie. Ustępujący Zarząd SU, czyli Kamil Dębowski i Urszula Stankiewicz przekazał stery Samorządu Uczniowskiego nowej Przewodniczącej Annie Lasocie z kl. III d i jej Zastępczyni Monice Walendzie z kl. III a. Następnie ogłoszono wyniki głosowania uczniów na najlepszych nauczycieli X LO. Tytuły Super Belfra i Bratniej Duszy otrzymał Konrad Czarnowski, a Mistrzem Humoru został Dariusz Daniluk. Uroczystość uświetnili swoimi występami uzdolnieni muzycznie uczniowie i aktorzy szkolnego teatru „Dziesiątka”.


Nauczyciel X LO z Nagrodą Prezydenta Białegostoku

13 października 2023 r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym odbyła się miejska gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z radością informujemy, że nauczycielka naszego liceum p. Irena Sokół otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku. Gratulujemy!

https://www.facebook.com/bialystokUM/posts/pfbid0gtxmGcHC8bnZN9Tih6HbNJS7e6pNDejK24pa2mL2nejHfW5GMWXufp3Xwd3y6HBYl

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 13 października 2023 r. nasza uczennica Yana Bambuliak z kl. II i otrzymała z rąk p. Dariusza Piontkowskiego – sekretarza stanu w MEiN Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie gratulujemy!

Ślubowanie klas I

W dniu 3 października 2023 r. uczniowie klas I X LO złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Dni Patronalne Miasta Białegostoku

W dniach 23 – 28 września 2023 r. Białystok już po raz ósmy świętował Dni Patronalne Miasta. Ich celem było uczczenie pamięci o błogosławionym księdzu Michale Sopoćce. W piątek 28 września poczet sztandarowy X LO reprezentował społeczność naszej szkoły na uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji mieszkańców Białegostoku w Archikatedrze Białostockiej.

Premiera spektaklu „Ostatnie lato”

16 sierpnia 2023 r. obchodziliśmy 80. rocznicę powstania w białostockim getcie. Z tej okazji szkolny Teatr „Dziesiątka” pod kierunkiem p. Haliny Stawnickiej przygotował premierę spektaklu „Ostatnie lato”. Przybyło na nią wielu znamienitych gości: p. Łukasz Prokorym – Przewodniczący Rady Miasta Białystok, p. Joanna Misiuk – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok, p. Agnieszka Rzeszewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Białystok, a jednocześnie Przewodnicza Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania,  p. Monika Kondratowicz – Dyrektor Departamentu Edukacji w Białymstoku, p. Małgorzata Lipińska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, p. Beata Laskowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP, p. dr Anna Kiening wykładowca katedry Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, p. Mariusz Sokołowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku, p. Tomasz Kulikowski – właściciel firmy KUL-BUD, p. Sławomir Muszyński – współwłaściciel firmy JMS. Zanim na scenie pojawili się aktorzy został odczytany list Marszałka Województwa Podlaskiego p. Artura Kosickiego, skierowany do społeczności X LO. Spektakl był piękny, wzruszający i pouczający. Gratulujemy p. Halinie Stawnickiej – autorce scenariusza i reżyserce oraz naszym zdolnym uczniom – aktorom.

Link do relacji ze spektaklu w TVP3 Białystok https://bialystok.tvp.pl/72996622/uczniowie-x-lo-w-bialymstoku-spektaklem-upamietniaja-historie-spolecznosci-zydowskiej?fbclid=IwAR3zlcpLaPaCSmpHeXsUZXT9axrmDu_KoioZxnEWnFQJ28MRpXYGitq0Mq8

Nasze uczennice otrzymały stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej!

22 września 2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej odbyła się uroczystość wręczenia uczniom białostockich szkół przez Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego Aktów Stypendialnych 2023. Dwie uczennice naszej szkoły: Amelia Łachańczuk z kl. II d i Malena Snarska z kl. I c otrzymały stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej. Serdecznie gratulujemy!

Medal „Diligentiae – za pilność”

4 września 2023 odbyła się uroczystość przyznania medali „Diligentiae – za pilność”. Medal ten ustanowił  w 1767 roku  król Stanisław August Poniatowski. Nadawany był  wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie (Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej) jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce.
W tym roku  medal „Diligentiae – za pilność” z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego odebrał Kamil Dębowski – uczeń kl. III d i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz pani Elżbieta Rudkowska. Serdecznie gratulujemy!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/2024. Nasza uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie wszystkich przywitała p. Dyrektor Barbara Kalinowska, która przedstawiła nowych wicedyrektorów szkoły i nowych nauczycieli. Głos zabrali także przewodnicząca Rady Rodziców p. Marlena Sidorowicz  oraz  przewodniczący Samorządu Uczniowskiego uczeń klasy III d Kamil Dębowski.
Później ponownie głos zabrała p. Dyrektor Barbara Kalinowska. Zapoznała wszystkich z planami i celami, które będą w tym roku szkolnym realizowane. Są to m.in. stypendia (za uzyskanie najwyższej średniej ocen, artystyczne), medal „Diligentiae – za pilność”, wysoka frekwencja, głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pani Dyrektor zachęciła uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Życzyła wszystkim wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym, nauczycielom wyrozumiałości i cierpliwości, zaś uczniom zapału w zdobywaniu wiedzy.
Uroczystość uświetnił występ zespołu instrumentalno – wokalnego pod kierownictwem pani Joanny Kruk. Tradycyjnie na koniec uroczystości każda klasa zrobiła zdjęcie.

Skip to content