f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Patriotyczne Wychowanie

Patriotyczne Wychowanie

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,

języka czy samego krajobrazu ojczystego.

Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…)

Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka,

jest też wielkim obowiązkiem.”

Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

W myśl słów papieża Polaka w internacie staramy się pogłębiać przywiązanie do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów oraz kultury narodowej przez kultywowanie uroczystości państwowych w naszej społeczności. Wartości patriotyczne kształtują naszą tożsamość i hierarchię wartości.

Nie chodzi nam tylko o miłość do Polski odświętną, sztandarową, ale taką prawdziwie codzienną.

Ta miłość:

to szacunek i wyznawanie tradycji naszych pradziadów w każdym aspekcie,

to znajomość historii naszego kraju,

to szacunek do przodków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę na przestrzeni dziejów,

to wreszcie to, co możemy zrobić każdego dnia, aby zachować się jak trzeba.

Takie wychowanie patriotyczne jest pielęgnowane w naszym małym internacie.

Utrzymujemy stały kontakt z Instytutem Pamięci Narodowej, ks. Litwiejko – autorem publikacji o NSZ na Białostocczyźnie, gdzie podczas spotkań, gawęd, wieczornic poznajemy nie odkrytą dotąd prawdę o naszych rodakach walczących o naszą wolność. Staramy się również pamiętać o zmarłych bohaterach naszej umiłowanej Ojczyzny odwiedzając ich groby.

Marzena Walczuk

Skip to content