f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

“Ośmiu Wspaniałych”

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił XXVI białostocką edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”.

Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z załączonym Regulaminem edycji białostockiej Samorządowego Konkursu Nastolatków “Ośmiu Wspaniałych”.

Wypełnione karty uczestnictwa indywidualnego i grupowego w Konkursie można złożyć :

a) drogą mailową (skan dokumentów) na adres e-mail: centrum@um.bialystok.pl,

b) pocztą tradycyjną na adres: Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok,

c) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w godzinach pracy Urzędu.

Termin składania zgłoszeń upływa 12 lutego 2021 r.

Spotkanie wolontariuszy z Komisją Konkursową odbędzie się stacjonarnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniach 11 i 12 marca 2021 r. o czym kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową na podane adresy kontaktowe zamieszczone w kartach uczestnictwa indywidualnego i grupowego.

Wszystkie informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod numerem tel. 85 879 7448, 510 095 630 lub drogą mailową: centrum@um.bialystok.pl.

Skip to content