f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Klub Spotkania Ze Sztuką

Klub działający w internacie skupia młodzież szczególnie uzdolnioną artystycznie. Obecnie wspierane są i działają dwa ogniwa sztuki: grupy teatralno-kabaretowe i grupa fotografików.

Ogniwo teatru.

Grupa teatralno kabaretowa „Zaraz” ma na swoim koncie kilka wystąpień przed publicznością internatu. Dużym sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w dziedzinie teatru na II Międzybursowym Konkursie Twórczego Działania Młodzieży w Łomży w 2011 roku. Grupa w sposób humorystyczny i groteskowy przedstawiła obraz kobiety w spektaklu pt. „Ewa i Adam”. Spektakl powtórzono w internacie na imprezie pożegnalnej maturzystom. Młodzież poznaje ciężką drogę dobrania, napisania, dopasowania scenariuszy. Uczy się być jednocześnie nie tylko aktorem ale reżyserem, animatorem, charakteryzatorem danego przedstawienia. Warsztaty teatralne dają uczestnikom nie tylko satysfakcję z wykonania zadania, ale również zabawę   i doskonalą ich stosunki interpersonalne wiążąc przyjaźnie. Wystąpienia przed widzami internatu dają młodym, może przeszłym aktorom możliwość nawiązania kontaktu i oswojenia się z publicznością w sprzyjającej atmosferze.

Ogniwo fotografii.

W internacie istnieje galeria fotografii. Uzdolnionym wychowankom umożliwia ona pierwszą lub jedną z pierwszych form zaistnienia prac  w formie wystawy. Wszystkim wychowankom galeria  przybliża sztukę fotografii jako jedną z form sztuki plastycznej. Program obejmuje część badawczą – rozpoznanie uzdolnień wychowanków, część teoretyczną – kierunkowanie wychowanka na osobisty rozwój w dziedzinie sztuki- zaproponowanie fachowych zajęć, konsultacji na terenie miasta, spotkania w klubie artystów w internacie, część praktyczną – wykonanie prac na zadany temat do galerii.  

Cele istnienia klubu

·        Wspieranie utalentowanych i uwrażliwionych na sztukę wychowanków

·        Wprowadzenie do internatu miejsca na sztukę

·        Kształcenie wrażliwości na sztukę

·        Pomoc w doskonaleniu rozwoju osobistego wychowanków

·        Wymiana doświadczeń, wiedzy, współpraca i Integracja grupy młodzieży uzdolnionej

·        Doskonalenie relacji interpersonalnych

·         

Dzięki działalności Klubu każdy Wychowanek ma okazję uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych naszego internatu.

                                                                                                              Wychowawca Marzena Walczuk

Skip to content