Dnia 23 maja 2009r. w Białymstoku zginęła tragicznie

Elwira Kułakowska

uczennica klasy IB X Liceum Ogólnokształcącego
 

Dnia 22 września 2006r. w Jeżewie zginęła tragicznie 
Joasia Backiel
uczennica klasy IB X Liceum Ogólnokształcącego


Łączymy się w bólu i cierpieniu z Rodzicami i Rodzinami, wierząc,

że "miłość jest większa od śmierci"...