Deutch English Russkij

 

 


Jubileusz 50-lecia szkoły


"Jak na pięćdziesięciolatkę jubilatka czuje się dobrze, z nadzieją patrzy w przyszłość, nie zapominając o przeszłości" – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie poświęcone historii szkoły emerytowany jej dyrektor Jan Radomski na uroczystości z okazji 50-lecia, nadania imienia oraz ufundowania sztandaru placówce, która w świadomości mieszkańców Białegostoku funkcjonuje jako popularny „mleczak”.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, bo o nim mowa, mieszczący się przy ulicy Zwycięstwa 28 w Białymstoku, kontynuuje tradycję powstałej w 1952 roku w siedzibie Zjednoczenia Przemysłu Mleczarskiego przy ulicy Dąbrowskiego 28 dwuletniej Zasadniczej Szkoły Przemysłu Mleczarskiego, trzeciej tego typu w kraju. Dynamiczny rozwój przetwórstwa mleczarskiego  w regionie północno-wschodnim przyczynił się do powołania w roku następnym Technikum Przemysłu Mleczarskiego. Prężnie rozwijająca się placówka przenosi się w 1963 roku do budynku nowoczesnej tysiąclatki – dzisiejszej siedziby szkoły. W tym okresie staje się ona jednym z renomowanych ośrodków kształcenia zawodowego w naszym mieście. Lata 70-te rozpoczynają trwające do dnia dzisiejszego przeobrażenia w jej strukturze organizacyjnej spowodowane zmianami polityki oświatowej, a ostatnio potrzebami gospodarki rynkowej. Powstanie w 1992 roku w strukturach szkoły X LO stało się przełomem w dotychczasowej tradycji kształcenia zawodowego. Przewaga ilości oddziałów ogólnokształcących spowodowała, że w kwietniu br. istniejący od 1973 roku Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 przeobraził się w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.
50 lat istnienia placówki to piękny jubileusz. Z tej okazji szkoła otrzymała nową nazwę, imię Komisji Edukacji Narodowej oraz ufundowany przez rodziców sztandar. Trzydniowe obchody święta szkoły zostały zainaugurowane w dniu 29.05.2003 roku nabożeństwami w Cerkwi p.w. Świętego Ducha oraz w Kościele p.w. Błogosławionej Bolesławy Lament. Część oficjalna przypadła dnia następnego. Zebranych w auli szkolnej znakomitych gości w osobach: Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Biskupa Jakuba, wicemarszałka województwa podlaskiego Jana Syczewskiego, wiceprezydenta miasta Białegostoku Ryszarda Zimnocha, przedstawicieli Urzędu Miasta, Podlaskiego Kuratorium Oświaty, delegacji współpracujących ze szkołą zakładów pracy, uczelni, dyrektorów szkół, dziennikarzy prasy, radia i telewizji, obecnych i byłych pracowników szkoły, rodziców i uczniów powitał dyrektor szkoły Dariusz Daniluk. W trakcie podniosłej uroczystości wiceprezydent miasta Białegostoku zapoznał zebranych z uchwałą Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy szkoły i nadania jej imienia KEN. Uzasadniając wybór patrona, młodzież prowadząca uroczystość podkreśliła znaczenie Komisji dla rozwoju polskiej oświaty oraz zbieżność jej ideałów z działalnością szkoły w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego i kształcenia praktycznego. W ocenie społeczności szkolnej aktualnym do dnia dzisiejszego pozostaje cel kształcenia zapisany w ustawach Komisji: „Ucznia sposobnym ze wszystkich miar uczynić do tego, żeby jemu było dobrze i z nim dobrze”. Imprezie towarzyszyło także bardzo uroczyste poświęcenie nowego sztandaru. Wzruszającym przeżyciem stało się ślubowanie wyróżnionych uczniów na sztandar. Zabierający głos zaproszeni goście podkreślali znaczenie działalności placówki dla rozwoju oświaty w mieście i kształcenia wysokokwalifikowanych kadr na potrzeby regionu. Za zasługi dla jej rozwoju wręczono wyróżniającym się nauczycielom oraz przedstawicielom współpracujących ze szkołą zakładów pracy Złote Legitymacje Szkolne, a członkom kadry kierowniczej Marii Tupalskiej i Janowi Radomskiemu Nagrody Prezydenta Miasta. Wydarzeniem kończonym część oficjalną było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. W części artystycznej wystąpiły uczniowskie zespoły: teatralny „MASKA”, taneczny „VIVA” oraz wokalny. Finałem trzydniowych obchodów święta szkoły był II Zjazd Absolwentów, w którym wzięło udział ponad 600 osób. Przybyli z rozrzewnieniem wspominali szkolne lata. Wspólnie ze swoimi wychowawcami, ulubionymi nauczycielami, zwiedzali „stare mury”, oglądali okolicznościowe wystawy, degustowali dostarczone przez sponsorów z naszego regionu- określanego obecnie „białym zagłębiem”, wyroby przemysłu mleczarskiego. Uroczystości jubileuszowe szkoły zakończyły się trwającym do białego rana balem absolwentów.

Maria Heller
Ewa Szołpińska

 

Kadra Pedagogiczna i absolwenci
szkoła otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej Poczet Sztandarowy Dyrektor Szkoły Dariusz Daniluk
Pan Mieczysław Dąbrowski
Członkowie Komitetu Rodzicielskiego
Tablica Pamiątkowa
Ślubowanie
Dyrektor szkoły prezentuje sztandar
Pan Kazimierz Jemielity
 


  Pani wicekurator Barbara Cilak    


  


SZKOŁA WYRÓŻNIONA
ODZNAKĄ HONOROWĄ

PCK


©by Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku
redaktor naczelny: Maria Heller
stronę prowadzą: Dorota Żebrowska, Tomasz Ostapczuk, Anna Szczepańska