f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Bez kategorii

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie zdrowotne

w zakresie leczenia stomatologicznego

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U.
z 2019r. poz. 1078) na „świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowane ze środków publicznych”.

Skip to content