f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Image Alt

Centrum multimedialne

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego

 1. Z komputerów mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputery w bibliotece służą do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji przy właściwym stanowisku komputerowym (wypełniając wszystkie rubryki).
 5. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 min. (w czasie, gdy odbywają się lekcje).
 6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 7. Można zarezerwować czas na pracę na następny dzień.
 8. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego nauczyciela o nieprawidłowym działaniu komputera, zachować ciszę i nie przeszkadzać w pracy innym użytkownikom, stosować się do poleceń nauczyciela – bibliotekarza.
  9. Z programów multimedialnych czytelnicy korzystają na miejscu.
  10 .Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na twardym dysku, zmieniać ustawień.
  11. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i wyłączać kabli zasilających).
  12. Zabronione jest używanie komunikatorów.
  13. Użytkowanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera, słuchawek) jest możliwe za zgodą nauczyciela – bibliotekarza.
  14. Zabrania się posługiwania własnymi płytami CD, pendrive’ami, itp. bez konsultacji z nauczycielem – bibliotekarzem.
  15. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.
  16. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo, (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie).
  17. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez czas wyznaczony przez nauczyciela – bibliotekarza, uwagi do oceny zachowania ucznia).
  18. Wszyscy użytkownicy komputerów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu biblioteki.

Skip to content